lunes, julio 27, 2020

PROXECTO EDUCATIVO


 Acompañamento respectuoso no proceso de desenvolvemento e aprendizaxe entre 3 e 7 anos.
2º ciclo de Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria
Piaget intuitivamente establecía esta etapa e agora os avances na neurociencia  o abalan.


Ferramentas:
Bo Trato
Escoita
Diálogo 
Respecto
Inclusión. Diversidade =Oportunidade
Colaboración , cooperación  e traballo conxunto en grupos de todas as idades

Xuntos, toda a Comunidade Educativa en todos os espazos e todos os tempos aprende e ensina.

Profesionalidade e compromiso cunha escola pública de calidade que traballa por garantir a igualdade de oportunidades e a educacion en e para a igualdade.

Este sinxelo proxecto é profundamente complexo e transformador.Por que?
Porque a rapazada aprende o que ve, o que vive. Os adultos somos modelo.
Deste xeito serán asertivos con espiritú crítico, respectuosos, empáticos, dialogantes e sentíranse felices e seguros.
Os nenos e nenas felices e seguros teñen curiosidade e moitas ganas de aprender.
Os mestres e mestras da escola facilitarémoslles oportunidades, experiencias e proxectos.

No hay comentarios: