lunes, julio 27, 2020

PROXECTO EDUCATIVO


 Acompañamento respectuoso no proceso de desenvolvemento e aprendizaxe entre 3 e 7 anos.
2º ciclo de Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria
Piaget intuitivamente establecía esta etapa e agora os avances na neurociencia  o abalan.


Ferramentas:
Bo Trato
Escoita
Diálogo 
Respecto
Inclusión. Diversidade =Oportunidade
Colaboración , cooperación  e traballo conxunto en grupos de todas as idades

Xuntos, toda a Comunidade Educativa en todos os espazos e todos os tempos aprende e ensina.

Profesionalidade e compromiso cunha escola pública de calidade que traballa por garantir a igualdade de oportunidades e a educacion en e para a igualdade.

Este sinxelo proxecto é profundamente complexo e transformador.Por que?
Porque a rapazada aprende o que ve, o que vive. Os adultos somos modelo.
Deste xeito serán asertivos con espiritú crítico, respectuosos, empáticos, dialogantes e sentíranse felices e seguros.
Os nenos e nenas felices e seguros teñen curiosidade e moitas ganas de aprender.
Os mestres e mestras da escola facilitarémoslles oportunidades, experiencias e proxectos.

domingo, julio 19, 2020

PROPOSTAS COVID 2020-21

PROPOSTAS COVID PARA O PRÓXIMO CURSO 2020-21


  - Solicitar as administracións:
 • Cursos de actualización tecnolóxica para as familias
  Inicialos no manexo de Abalar, webex e traballo na aula virtual así como outras ferramentas tecnoloxicas que lles poidan dar máis competencia dixital para facilitarlles a axuda aos seus fillos/as
 • Detectar as necesidades e procurar a maneira de facilitarlles o acceso a equipos e conectividade.
No centro:

 • Reunión con pais e nais para poder explicar a metodoloxía que empregamos: constructivismo e respecto aos procesos, para que eles poidan axudar aos seus fillos/as sen agobiarse e sen agobialos a eles.
 • Proposta de facer na casa unha caixa para pandemia na que lles imos suxerir materiais interesantes para ter sempre na casa para poder traballar/xogar aprendendo
  (folios, ceras, pegamnto, tesoiras...,etc.)
 • Recomendar tamén que na casa teñan xogos de mesa para xogar en familia, que son moi atractivos para eles e moi bos para desenvolver habilidades e competencias:
  oca, parchis, scrabble,dominó, cartas,moi recomendable ter un xogo de construcción con pezas sinxelas pero multiusos, contos, música, puzzles e xogos educativos.
 • Contamos con aulas espaciosas, luminosas e ben ventiladas onde podemos garantir distancia social razonable así como espazos no exterior para poder continuar utilizando como espazos para a aprendizaxe: horta, patios, soportais.
 • O Consello Escolar solicitou ao Concello lavamans exteriores para poder lavar as mans antes de entrar nas aulas, tanto á chegada á escola como cando entramos de traballar fóra da aula ( debido a curta idade do noso alumnado é moito máis conveniente que a utilización de hidroxel) O Concello vaino a facer no mes de agosto así como melloras no patio na liña que seguimos de patio inclusivo.
  Tamén se vai poñer rego na horta e outros pequenos arranxos solicitados.
 • Tanto o material didáctico como o material dos espazos exteriores utilizado cada día se gardará e desinfectará en caixas de cartón cada día, non volvendo a utilizar este material ata pasados 4 días que parece sería o tempo que o virus se podería manter activo.


Todo esto será plantexado á comunidade educativa nos primeiros días de setembro, solicitando as súas aportacións e a colaboración que se puidera precisar pola súa parte.