martes, marzo 05, 2013

XUNTOS APRENDEMOS TODOS
A Comunidade Educativa APRENDE  e ao mesmo tempo ENSINA


Queremos  facer da escola o lugar onde aprender xuntos: Nenos/as, Pais e Nais e Mestres/as. 
 
A nosa escola proponse:
Brindar á Comunidade Educativa oportunidades de experiencias, 
de encontro e diálogo. Facer da escola un punto de encontro
onde os pais e nais que así o desexen poidan ampliar e reestablecer
as súas redes sociais, entrar en contacto con outras persoas que
teñen rapaces o seu cargo e que teñen situacións e retos moi parecidos.Aumentar o tempo e calidade de convivencia e relación entre
nais/pais e fillos/as, así como de estes cos mestres/as.


Vivenciar espacios de encontro interxeneracional e
interinstitucional a través de e dinámicas lúdicas e cooperativas.


Disfrutar de alternativas de ocupación do tempo libre
máis saudabeis para os rapaces e adultos participantes.


Fomenta-la colaboración e implicación posterior
dos familiares co colexio e viceversa.

Propoñer actividades para conquerir os obxectivos xerais
propostos no P.E.C. tanto para os nenos/as como para as
familias dentro do programa “Xuntos, aprendemos todos”
de maneira que se reforze o traballado cos rapaces na casa e na escola.
Que a casa e a escola sexan complices que traballan na mesma
dirección.Actividades:
- Un grupo formado pola nai dun alumno,
a nai dunha ex alumna e unha amiga da escola,
 están preparando todo para poder comezar a
 traballar na nosa horta un ano máis.

- Un grupo de nais, animado pola nai duns
 ex alumnos da escola, reúnense os martes
 pola tarde para facer traballos de manualidades e reparar
libros e materiais da escola.

Gracias a todas pola vosa colaboración e compromiso coa escola.
 

No hay comentarios: