jueves, junio 09, 2011

INTERCAMBIO CO CEI DE CAMPELO


OBXECTIVOS:

-Xa que a eei.verducido é unha pequena escola, trátase con esta actividade de proporcionarlle aos nenos/as experiencias ricas e axeitadas de interacción social cos seus iguais e con adultos fora do seu círculo habitual, poñendo as bases dunha socialización enriquecedora.

- Nesta ocasión, serán anfitrións, teñen que agradar aos seus convidados.

-Proporcionarlle experiencias que os estimulen e prendan a súa curiosidade, que lles proporcionen vivencias que enriquezan a súa expresión global, tales como saídas escolares, correspondencia escolar, achegamento a linguaxe audiovisual, intercambios...

-Facilita-la relación e a convivencia das comunidades escolares de distintos contornos, rural de interior e mariñeiro .

-Aprender a actuar e desenvolverse con autonomía; recoñecendo posibilidades e limitacións, desenvolvendo un axeitado nivel de autoconfianza e autoestima.

-Fomentar unhas relacións baseadas no respecto, tolerancia e colaboración.

-Propicia-la colaboración e participación de toda a comunidade educativa nas actividades da escola.

-Valoración e respecto do seu contorno e patrimonio cultural.

COMPETENCIAS: Competencia social e cidadá.

Autonomía e iniciativa persoal.

No hay comentarios: