domingo, mayo 01, 2011

PLAN DE TRABAJO COMENIUS

PLAN DE TRABAJO       COMENIUS
PRIMER CURSO ESCOLAR: 2009/2010

HORTA ESCOLAR ECOLÓXICA

 • Estudio da agricultura da zona.
 • Produtos do outono. Exposición de produtos propios da zona.
 • Intercambio cos nosos socios de diversas sementes ou plantas.
 • Toma de decisións acerca de que produtos podemos cultivar nos.
 • Calendario de plantacións ( Cada país ten que facer o seu)
 • Compost: iniciación da fabricación de compost que continuará ao longo do proxecto.
 • Exposición teórica: charlas a alumnos e pais/nais sobre o compost.
 • Preparación dos lugares nos que imos facer os nosos cultivos: xardíns , macetas
 • Iniciación do diario da horta que vai seguir ao longo de todo o proxecto
 • Creación do Consello da Horta: formado por persoas da comunidade escolar que poidan aportar coñecemento e experiencias ao noso traballo. Este consello continuará ao longo do proxecto.
 • Cultivo de productos da zona
 • Cultivo de plantas procedentes dos países socios
 • Coidado das plantas cultivadas.Alimentación saudable

 • A pirámide dos alimentos
 • Enquisa sobre hábitos de alimentación.
 • O almorzo, almorzo saudable ( froitos secos,mel, iogur feito na escola)
 • O almorzo nos distintos países socios.
 • Alimentación saudable: a merenda na escola.
 • A merenda nos países socios.
 • Merendas na escola: outono: froitos secos,mel, iogur feito na escola)

inverno: degustación de froitos de inverno:cítricos.

 • O xantar: O xantar nos distintos países.

SEGUNDO CURSO ESCOLAR: 2010/2011

HORTA ECOLÓXICA

 • Recolleita dos productos cultivados.
 • Estudio das causas que influíron nos resultados máis ou menos satisfactorios do noso traballo ( o clima, coidados prestados)
 • Estuio comparativo do desenrolo dos productos da nosa zona e dos productos procedentes dos países socios.
 • Estudio comparativo dos productos cultivados en cada país mediante presentacións en power point, vídeos...
 • Exposición dos productos cultivados.
 • Elaboración dunha ficha das plantas da zona: nome popular en idioma propio e idioma da asociación.nome ciéntifico, época para plantar e recollar, coidados que precisa, pragas ou enfermidades...
 • Elaboración ficha de traballo para os alumnos/as na que se resuma o traballo realizado
 • Cultivo da horta procurando non cometer os erros que se poideran cometer o ano anterior e que constarán no diario da horta.
 • Intercambio entre as escolas das fichas realizadas das plantas.
 • Exposición das diferentes fichas recibidas dos países socios.
 • Elaboración dunha unidade didáctica para aplicar en tódalas áreas.

ALIMENTACIÓN SAUDABLE

 • Degustación dos productos da nosa horta.
 • Estudio comparativo dos hábitos alimenticios dos países socios.
 • Recopilación de receitas de cociña.
 • Intercambio de receitas de cociña entre os alumnos/as das escolas asociadas

No hay comentarios: