jueves, octubre 25, 2007

ASEMBLEA DA ESCOLA


Reunimonos en Asemblea da escola unha vez ao mes de forma ordinaria e máis se se precisa.

É un instrumento que se ten revelado como moi eficaz no noso centro na resolución de conflictos.

OBXECTIVOS:
Participar na elaboración das normas de convivencia :No patio, nas clases, na biblioteca.

Expoñe-los seus problemas

Expoñe-las súas propostas.

Falar do que sinten, o que lles gusta o que non lles gusta

Saber escoitar.

Ser capaces de acepta-las criticas

Saber facer criticas das situacións que lle molestan ,non das persoas

Ser capaz de expresa-las súas queixas sen agresión.

Ser capaz de propoñer alternativas das situacións que non lle gustan

Ser capaz de emplear un ton de voz axeitado.

Ser capaz de respecta-la quenda de palabra.No hay comentarios: